ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : อบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)
วันที่ : 31 ส.ค. 2559
สถานที่ : Convention 1-2 ชั้น 4 อาคาร 11

31 ส.ค. : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม “อบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)” ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ Convention 1-2 ชั้น 4 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]