ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
วันที่ : 07 ส.ค. 2559
สถานที่ : ณ หน่วยออกเสียงที่ท่านมีรายชื่ออยู่

7 ส.ค. : ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง “ออกเสียงประชามติ” ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หน่วยออกเสียงที่ท่านมีรายชื่ออยู่ .


[ กลับหน้าหลัก ]