ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : การบริหารแรงงานตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
วันที่ : 27 ก.ค. 2559
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ)

27 – 29 ก.ค. - คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับศาลแรงงานกลาง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารแรงงานตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา” เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ค่าสมัครเข้าร่วมหลักสูตร 7,500 บาท สมัครและสอบถามเพิ่มเติม คณะนิติศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .


[ กลับหน้าหลัก ]