ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ทัศนศึกษาต่างประเทศ เส้นทางมาเลเซีย-สิงค์โปร์
วันที่ : 22 ก.ค. 2559
สถานที่ : ประเทศมาเลเซีย และสิงค์โปร์

22 – 25 ก.ค. - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “ทัศนศึกษาต่างประเทศ เส้นทางมาเลเซีย-สิงค์โปร์” เพื่อสร้างสัมผัสบทบาทหน้าที่ในการเป็นมัคคุเทศก์ และการประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงค์โปร์ .


[ กลับหน้าหลัก ]