ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ : 13 ก.ค. 2559
สถานที่ : Convention ชั้น 4 อาคาร 11

13 และ 15 ก.ค. - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ขอเชิญร่วมอบรม “การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” (สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 13 ก.ค. โดยวิทยากร ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มศว เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ Convention ชั้น 4 อาคาร 11 และวันที่ 15 ก.ค. โดยวิทยากร ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภรพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]