ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : อบรมการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อตัดสินใจในการลงทุน
วันที่ : 30 มิ.ย. 2559
สถานที่ : Exhibition Zone A ชั้น 1 อาคาร 11

30 มิ.ย. : คณะบัญชี ขอเชิญร่วม “อบรมการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อตัดสินใจในการลงทุน” เพื่อสร้างแนวคิดและเทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงินให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดทุนไทย เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ Exhibition Zone A ชั้น 1 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]