ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : TAX Junior
วันที่ : 27 มิ.ย. 2559
สถานที่ : Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11

27 – 29 มิ.ย. : พบกับกิจกรรม “TAX Junior” เตรียมความพร้อมก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ คณะบีญชี ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]