ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ออกแบบระบบบัญชีระดับปริญญาโท
วันที่ : 25 มิ.ย. 2559
สถานที่ : ห้อง 11-1103 ชั้น 11 อาคาร 11

25 มิ.ย. : หลักสูตรบัญชีมหาบัญฑิต จัดการแข่งขัน “ออกแบบระบบบัญชีระดับปริญญาโท” เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ระบบบัญชีใช้กับสถาประกอบการจริง และวางระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 11-1103 ชั้น 11 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]