ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : การผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ : 23 มิ.ย. 2559
สถานที่ : Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11

23 – 24 มิ.ย. : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดอบรม "การผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]