ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ
วันที่ : 13 มิ.ย. 2559
สถานที่ : Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11

13 – 15 มิ.ย. : คณะบัญชี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ครั้งที่ 6” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีอากรก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]