ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 05 มิ.ย. 2559
สถานที่ : Student Lounge คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 4

5 มิ.ย. : พิธี “ทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559” สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ Student Lounge คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 4 .


[ กลับหน้าหลัก ]