ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 1
วันที่ : 02 มิ.ย. 2559
สถานที่ : Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11

2 มิ.ย. : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดการแข่งขัน “ประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 1” ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]