ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : Do and Don’t for Real Estate Developers
วันที่ : 13 พ.ค. 2559
สถานที่ : Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11

13 พ.ค. - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง จัดฟังเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในหัวข้อ “Do and Don’t for Real Estate Developers" โดย คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ Executive Vice President “DESIGN 103 INTERNATIONAL LTD." เวลา 09.30-12.00 น. ณ Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]