ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ค่ายผู้นำ เรียนรู้ ฝึกทำ ตามรอยเท้าพ่อ #59
วันที่ : 23 พ.ค. 2559
สถานที่ : อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

23 - 25 พ.ค. - ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และชุมชนสัมพันธ์ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา “ค่ายผู้นำ เรียนรู้ ฝึกทำ ตามรอยเท้าพ่อ #59” สืบสานพร้อมน้อมนำพระราชดำริ และหลักการทรงงานบูรณาการไปสู่กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี .


[ กลับหน้าหลัก ]