ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : Field trip visit #5
วันที่ : 03 พ.ค. 2559
สถานที่ : ศาลแรงงานกลาง ภาค 1 พระนครศรีอยุธยา

3 พ.ค. - คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม “Field trip visit #5” เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง และในสถานที่จริง พาคณะนักศึกษาดูงาน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลแรงงานกลาง ภาค 1 พระนครศรีอยุธยา .


[ กลับหน้าหลัก ]