ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : บริษัททัวร์จำลอง ประเทศกัมพูชา
วันที่ : 30 เม.ย. 2559
สถานที่ : ประเทศกัมพูชา

30 เม.ย. – 2 พ.ค. 59 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “บริษัททัวร์จำลอง ประเทศกัมพูชา (นครวัด-นครธม-บันทายศรี-โตนเลสาบ)” เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง ณ ประเทศกัมพูชา .


[ กลับหน้าหลัก ]