ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ EQ และบุคลิกภาพ
วันที่ : 28 เม.ย. 2559
สถานที่ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

28 – 29 เม.ย. 59 : คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ EQ และบุคลิกภาพ” เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวินัยในตนเอง ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก .


[ กลับหน้าหลัก ]