ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : การปรับตัวของสมาชิกประชาคมอาเซียน
วันที่ : 28 เม.ย. 2559
สถานที่ : Theater room ชั้น 3 อาคาร 11

28 เม.ย. 59 : คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญรับฟังเสวนา “การปรับตัวของสมาชิกประชาคมอาเซียน” เพื่อได้นำความรู้ความเข้าใจในมิติต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับโอกาสที่เกิดขึ้นในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ Theater room ชั้น 3 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]