ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : สร้างนักการเงินมืออาชีพเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
วันที่ : 27 เม.ย. 2559
สถานที่ : ห้อง 9-904 ชั้น 9 อาคาร 9

27 เม.ย. 59 : สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ TISCO Financial Group Public Company Limited จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษและการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ในกิจกรรม “สร้างนักการเงินมืออาชีพเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (เส้นทางสู่อาชีพทางการเงิน)” เวลา 15.00 - 17.30 น. ณ ห้อง 9-904 ชั้น 9 อาคาร 9 .


[ กลับหน้าหลัก ]