ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : สู่นักแปลมืออาชีพ
วันที่ : 26 เม.ย. 2559
สถานที่ : Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11

26 เม.ย. 59 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จัดกิจกรรม “สู่นักแปลมืออาชีพ” เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรนักแปลมืออาชีพ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]