ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ครั้งที่ 6
วันที่ : 25 เม.ย. 2559
สถานที่ : Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11

25 – 27 เม.ย. 59 : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ครั้งที่ 6” เตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานด้านการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]