ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : “เก็บเส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์”
วันที่ : 24 เม.ย. 2559
สถานที่ : เส้นทาง กรุงเทพ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์

24 – 25 เม.ย. 59 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “เก็บเส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์” เพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ณ เส้นทาง กรุงเทพ-นครราชสีมา-บุรีรัมย์ .


[ กลับหน้าหลัก ]