ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : บริการวิชาการแก่เยาวชนในชุมชนเคหะบางบัว
วันที่ : 06 เม.ย. 2559
สถานที่ : สนามกีฬากลางในชุมชนเคหะบางบัว

6 เม.ย. 59 : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จัดกิจกรรม “บริการวิชาการแก่เยาวชนในชุมชนเคหะบางบัว” เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา เพิ่มความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนผ่านทางกิจกรรมนันทนาการ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สนามกีฬากลางในชุมชนเคหะบางบัว .


[ กลับหน้าหลัก ]