ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : “Paths 4 Pro : Tips & Tricks - Excel 4 Finance
วันที่ : 02 เม.ย. 2559
สถานที่ : ห้อง 5-1006 ชั้น 10 อาคาร 5

2 – 3 เม.ย. 59 : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดกิจกรรม “Paths 4 Pro : Tips & Tricks - Excel 4 Finance” เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel สำหรับงานด้านการเงินด้วยฟังก์ชันพิเศษ "Financial Function" ณ ห้อง 5-1006 ชั้น 10 อาคาร 5 .


[ กลับหน้าหลัก ]