ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2558
วันที่ : 01 มี.ค. 2559
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1 มี.ค. – 6 พ.ค. 59 : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง พบกับกิจกรรม “เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2558” บรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้และเล่าประสบการณ์ผ่านมุมมองคนทำงาน สำหรับนักศึกษารายวิชา MGT413, MKT442, MKT443, MKT466, ITB472, ITB373, HRM390, HRM481, FIB430 .


[ กลับหน้าหลัก ]