ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : มศป. ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ : 28 มี.ค. 2559
สถานที่ : Convention ชั้น 4 อาคาร 11

28 – 31 มีนาคม 2559 : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ครั้งที่ 6” เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานด้านการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ Convention ชั้น 4 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]