ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ : 27 มี.ค. 2559
สถานที่ : บัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

27 มีนาคม 2559 : วิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 (ปวส.) ณ บัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .


[ กลับหน้าหลัก ]