ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : กีฬาบุคลากรเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
วันที่ : 26 มี.ค. 2559
สถานที่ : มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ

26 มีนาคม 2559 : สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พาบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาบุคลากรเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และพัฒนาศักยภาพของบุกคลากร เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ .


[ กลับหน้าหลัก ]