ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (วิทยาลัยในเครือไทย – เทค)
วันที่ : 26 มี.ค. 2559
สถานที่ : ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

26 มีนาคม 2559 : ขอเชิญร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทย – เทค สถาบันการศึกษาเอกชน เวลา 18.00 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .


[ กลับหน้าหลัก ]