ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : เก็บเส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม-กาญจนบุรี
วันที่ : 20 มี.ค. 2559
สถานที่ : ส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม-กาญจนบุรี

20 – 21 มีนาคม 2559 : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เก็บเส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม-กาญจนบุรี” เพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ณ เส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม-กาญจนบุรี .


[ กลับหน้าหลัก ]