ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ศึกษาดูงานครัวการบิน
วันที่ : 15 มี.ค. 2559
สถานที่ : ครัวการบิน บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)

15 และ 18 มีนาคม 2559 : สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ศึกษาดูงานครัวการบิน บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานผลิตอาหาร สำหรับบริการบนเครื่องบิน เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ครัวการบิน บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) .


[ กลับหน้าหลัก ]