ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วันที่ : 15 มี.ค. 2559
สถานที่ : ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์

15 - 16 มีนาคม 2559 สำนักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ .


[ กลับหน้าหลัก ]