ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ต้อนรับ "วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ”
วันที่ : 09 มี.ค. 2559
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

9 มีนาคม 2559 : “ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ” ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะบัญชี พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการสำนักหอสมุด และสำนักงานรับสมัคร เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .


[ กลับหน้าหลัก ]