ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
วันที่ : 04 มี.ค. 2559
สถานที่ : Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11

4 มีนาคม 2559 : “พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่าง บริษัท ไทยสิริ ทราเวล แพลนเนอร์ จำกัด และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ Boardroom ชั้น 14 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]