ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : มัคคุเทศก์น้อย รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 03 มี.ค. 2559
สถานที่ : เทศบาลตำบลบางพลี สมุทรปราการ

3 – 4 มีนาคม 2559 : สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2559” เสริมสร้างทักษะให้เยาวชนมีความรู้ด้านการท่องเที่ยว เข้าใจใน มารยาท จรรยาบรรณ และวิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อย่างถูกต้อง เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลบางพลี สมุทรปราการ .


[ กลับหน้าหลัก ]