ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : English for Fun ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ : 03 มี.ค. 2559
สถานที่ : โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี

3 มีนาคม 2559 “English for Fun ประจำปีการศึกษา 2558” .

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “English for Fun ประจำปีการศึกษา 2558” เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี

[ กลับหน้าหลัก ]