ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ New Entrepreneurs Creation : NEC
วันที่ : 27 ก.พ. 2559
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

27 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรม “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ New Entrepreneurs Creation : NEC” เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน .


[ กลับหน้าหลัก ]