ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : กิจกรรมทางพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”
วันที่ : 19 ก.พ. 2559
สถานที่ : ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10

19 กุมภาพันธ์ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชน ได้ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติตนให้ชีวิตมีสิ่งที่ดีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 .


[ กลับหน้าหลัก ]