ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี
วันที่ : 18 ก.พ. 2559
สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์

18 – 19 กุมภาพันธ์ : สมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสตรี ร่วมกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี” เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ .


[ กลับหน้าหลัก ]