ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
วันที่ : 10 ก.พ. 2559
สถานที่ : ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10

10 – 11 กุมภาพันธ์ : ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา” เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 .


[ กลับหน้าหลัก ]