ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : SPU : SAY HI TO ASEAN
วันที่ : 10 ก.พ. 2559
สถานที่ : Exhibition Hall

10 กุมภาพันธ์ : มหาวิทยัลยศรีปทุม จัดกิจกรรม “SPU : SAY HI TO ASEAN” ตอบรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ เพื่อประกาศความพร้อม ในการผลิตบัณฑิตเข้าสู่แรงงานนานาชาติ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]