ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอาชีพ
วันที่ : 01 ก.พ. 2559
สถานที่ : ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11

1 กุมภาพันธ์ : “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” การพัฒนาอาชีพ และบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่าง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]