ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
วันที่ : 05 ก.พ. 2559
สถานที่ : ม.ศรีปทุม

ทุกวันศุกร์ตลอดปี 2559 : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วมรณรงค์ “ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย” แต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย ตลอดปี 2559 .


[ กลับหน้าหลัก ]