ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
วันที่ : 04 ม.ค. 2559
สถานที่ : ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่

ตลอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ : งานวิชาทหาร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง พานักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี แต่ละผลัดเข้าร่วม “การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร และเข้ารับการฝึกกระโดดร่มแบบพาราเซล” ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี .


[ กลับหน้าหลัก ]