ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสหกิจศึกษา"
วันที่ : 07 ม.ค. 2559
สถานที่ : Auditorium 1

7 ม.ค. - ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเชิงนโยบาย ครั้งที่ 1 “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม” เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 เวลา 08.30 – 16.00 น. .


[ กลับหน้าหลัก ]