ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
วันที่ : 22 ธ.ค. 2558
สถานที่ : Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 11

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดกิจกรรม “การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558” (SPUCON15) เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัติกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 11 .


[ กลับหน้าหลัก ]