ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : เรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ สู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ : 21 ธ.ค. 2558
สถานที่ : ห้องประชุมบงกช ชั้น 6 อาคาร 10

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม “เรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ สู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างในภูมิภาคอาเซียน และสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติก่อนออกปฏิบัติงานต่างประเทศ เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 .


[ กลับหน้าหลัก ]