ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : Young Talent Photography Workshops @ SPU EP.2
วันที่ : 20 ธ.ค. 2558
สถานที่ : คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 8 อาคาร 9

“Young Talent Photography Workshops @ SPU EP.2” อบรมถ่ายภาพกับ SPU “สอนน้องเทิร์นโปร ตั้งแต่ยังไม่โตดี” โดยมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ อ.ธีรพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของรางวัลงานประกวดนักศึกษามากมาย เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 8 อาคาร 9 สอบถามโทร 0 2561 2222 ต่อ 1298 และ 1276 .


[ กลับหน้าหลัก ]