ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (CPD)
วันที่ : 19 ธ.ค. 2558
สถานที่ : ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1

คณะบัญชี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (CPD)” โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ผศ.ยุวดี เครือรัฐติกาล และ ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1 ค่าสมัครอบรม 600 บาท สอบถามโทร 0 2579 1111 ต่อ 2374-5 .


[ กลับหน้าหลัก ]