ค้นหาข่าวกิจกรรม
คำค้น :
เดือน/ปี :
 
   
กิจกรรม : ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และวุฒิภาวะทางอารมณ์
วันที่ : 27 พ.ย. 2558
สถานที่ : โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

27 - 30 พ.ย. 58 - สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “เข้าค่ายพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และวุฒิภาวะทางอารมณ์” เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวินัยในตนเอง เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก .


[ กลับหน้าหลัก ]